Új jelszó kérése
Fizetési megoldás
Szavazás
Próbáltad már a panarom termékeket?
igen, és meg voltam vele elégedve
nem, de ki fogom...
igen, de nem voltam vele megelégedve
nem érdekel
Hírlevél
Tanúsítvány
SSL Certificate

Vásárlási feltételek

Bevezetés

  Üdvözöljük a Don’t Panic Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.aromabolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
  Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül.
  A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

  A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A Szolgáltató

Név: Don't Panic Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42

Levelezési cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42

Üzlethelyiség címe: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42

Képviselő neve: Dániel Ditta

Cégjegyzékszám: 01-09-918150

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 14751390-2-41

Közösségi adószám: Adja meg!

Számlavezető pénzintézet: ERSTE bank

Számlaszám: 11600006-00000000-57618177

IBAN számlaszám: Adja meg!

E-mail cím: info@aromabolt.hu

Telefonszám: +36-30/9611-798

Fax: +3613305826

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

  Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

  Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

  A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

  A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

  Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

  Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

  A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
  A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

  A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.aromabolt.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
  Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
  A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció

  A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.
  Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt:

 • Email cím

 • Jelszó

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt:

 • Kapcsolattartó neve

 • Telefonszáma

A „Számlázási adatok” menüpont alatt:

 • Név

 • számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország

 • Cég megrendelő esetén adószám

 

  A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.
  Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.
  A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

  Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@aromabolt.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

  A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
  Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2. Megrendelés

  A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal oldalán található "Termékek" menüpontra kattintást követően, illetve a Honlap bal oldali hasábján található „Kategóriák” felirat alatt megtalálható kategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

  Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. Szintén a Honlap jobb felső sarkában található „Részletes keresés” feliratra kattintva Felhasználó a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra, ha a keresés eredményeként több oldal jelenik meg és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

  Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

  Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

  A kosár tartalmát (a kiválasztott terméket, annak darabszámát valamint a megrendelés összegét) Felhasználó a Honlap jobb felső részén lévő, a "Kosár" menüpontban megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” menüpontra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

  A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

  Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (zöld nyilak kör irányban) frissíthet.

  Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva, illetve a megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

  Az „Árajánlat nyomtatása” gombra kattintva Felhasználónak lehetősége van az összegző felületet kinyomtatnia, illetve a „Kosár elmentése” gombra kattintással a megrendelését elmentenie.

  Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponnal, úgy annak számát ezen a felületen adhatja meg, a felületen erre biztosított helyen.

  Az „Megrendelés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

 

  Amennyiben felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy

 • amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló” mezőbe belépési adatait megadva, vagy

 • az „Új vásárló” mezőben található „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

 

  A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.
  A belépést illetve regisztrációt követően a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja. Felhasználó a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között, illetve ÁFÁ-s számla igényét is ezen a felületen tudja jelezni a Szolgáltató felé az erre biztosított felületen a jelölő négyzet kipipálásával. Amennyiben Felhasználó rendelkezik a kuponnal a megrendelés során ezen a felületen tudja megadni annak számát, továbbá rendelkezhet arról, hogy a Szolgáltató által biztosított pontgyűjtő számlájáról felhasználja-e a rendelkezésére álló összeget a megrendeléséhez.
  Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.
  Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.
  Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

  Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.

  Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

  Fontos, hogy Felhasználónak a Szolgáltató által küldött e-mailben található a „Megrendelés megerősítéséhez klikkeljen IDE” hivatkozásra kattintással, meg kell erősítenie a megrendelését. A hivatkozásra való kattintás után a Felhasználót a hivatkozás visszanavigálja a Honlapra, ahol egy felugró ablakban Szolgáltató értesíti Felhasználót a megrendelés megerősítésének sikerességéről.

  A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelés követés" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést a "Megrendelés követés" menüben bármikor ki is nyomtathatja.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

  Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

  Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
  Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 
  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.5.1 Fizetés

- Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt üzlethelyiségben fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

- Fizetés utánvétellel: (Ez a szolgáltatlás többletköltséget tartalmaz) Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

Felhasználó továbbá a Pick Pack Ponton történő átvételkor is teljesítheti a megrendelése összegét utánvétellel. FoxPost csomagautomatában utánvétel esetén csak kártyával rendezheti a rendelés összegét. 

Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató ERSTE Bank NyRt.- nél vezetett 11600006-00000000-57618177 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

PayPal: Ezen fizetési mód választása esetén Felhasználót a PayPal rendszerébe navigálja át a Honlap, mely felületen Felhasználónak lehetősége van a bankkártyával vagy már meglévő PayPal fiókjával kiegyenlíteni a megrendelése végösszegét. Bankkártya adatokat Felhasználónak minden esetben a PayPal oldalán kell megadnia, így ezen adatok a Szolgáltató számára nem vállnak megismerhetővé. Ha a PayPal rendszerbe történt átirányítás során sikertelen a fizetés akkor, kézzel az info@dontpanic.hu PayPal címre küldheti az összeget a rendelés szám megjelölésével.

- Amennyiben a fizetés módját szeretné megváltoztatni (sikertelen bankkártyás fizetés vagy PayPal) van lehetőség "fizetés mód" váltására.

- Visszatérítés: a Szolgáltató sikertelen beszerzése vagy lemondott rendelés esetén a befizetett összeget a befizetés módján 7 napon belűl visszatéríti.

- Sikertelen csomagautomatás fizetés esetén: Az áru átvétele után (az átvételt a csomagszolgáltató regisztrálja) ha a csomagautomatánál nem sikerül kifizetni a rendelést (rendszerhiba, terminál leállás stb...), akkor a vételárat utalással vagy befizetéssel kell rendezni a Szolgáltató ERSTE Bank NyRt.- nél vezetett 11600006-00000000-57618177 számú bankszámlára, az átvételtől számított 7 napon belül.

3.5.2 Fizetési határidő

- előre utalással leadott rendelés: Rendelés leadásakor lehetősége van előre utalást (banki utalás, paypal, banki befizetés) választani. Ebben az esetben a rendelés státusza "Fizetésre vár" státuszba kerül. Kérjük vegye figyelembe hogy az utalás időpontja nem feltétlenül egyezik meg a célszámlán történő jóváirás időpontjával. A "Fizetésre vár" státuszú rendelések 7 munkanap után törlésre kerülnek. Ebben az esetben csak a rendelés törlődik, a felhasználó nem. Igény esetén a rendelést újra le kell adni.

3.6. Számla

  Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt, a Felhasználó igénye szerint, nyugtát vagy távszámlát küld (Billingo rendszeren keresztűl) a regisztrációnál megadott email címre. A csomag csak akkor tartalmaz papír alapú számlát ha a megrendelő azt külön kéri.

3.7. Szállítás

3.7.1. Szállítás Budapesten

  A Honlapon leadott rendelések kiszállítása saját futárszolgálattal, esetenként GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 09:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
  A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét a átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
  Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!
Budapesti szállítás csak Budapest határain belül érvényes. Az Agglomerációs körzet vidéknek minősűl!

3.7.2. Szállítás Vidékre

  A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-18:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
  Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a tájékoztatón megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.
A csomag státusza a GLS futárszolgálat weboldalán a https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes  weboldalon ellenőrizhető. a csomagszámot feladás után a megrendelés /megjegyzés rovatában találja! Figyelem a csomagszám nem egyezik meg a rendelés számmal!
  A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét a átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
  Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Felhasználó nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen végzi. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3.7.3. Pick Pack Pont átvétel

  Pick Pack Pont pontjai között találják az Inmedio és a Relay üzleteket -előbbiek megtalálhatóak a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin; utóbbiak pedig a főbb közlekedési csomópontoknál: MÁV, BKV, Volán társaságok, Budapest Airport –, hétfőtől vasárnapig 08:00-20:00 óra közötti nyitva tartással. 2013 ősze óta szintén átvevőpontokkal rendelkező partnerek a Playersroom, Sportfactory, valamint Playmax hálózat üzletei – megtalálhatóak minden nagyobb plázában és bevásárlóközpontban –, valamint a Co-op Star hálózat boltjai. Az átvevőpontok rendszerét az OMV, Avanti és Avia töltőállomások teszik teljessé, melyek akár 00:00-24:00 órás nyitvatartási idejükkel, az autóval közlekedőknek, vagy az éjszakáig dolgozóknak jelenthetnek megoldást. Az utánvét összege a legtöbb helyen bankkártyával is fizethető.A Pick Pack Pont szolgáltatását választva a csomagátvétel tehát személyesen, a lehető legegyszerűbben intézhető: az interneten megrendelt áru a kiválasztott – lakhelyhez, útvonalhoz, vagy épp munkahelyhez legközelebbi – átvételi pontba érkezik, ahol gondosan tárolják azt, míg értük nem mentek (legfeljebb 5+2 napig).

3.7.4. Foxpost csomagautomatás átvétel

  Foxpost csomagautomaták megtalálhatóak nagyobb városokban bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin, stb... pontos listát a csomagszolgáltató weboldalán talál: http://foxpost.hu. A csomagpontok a hét minden napján  00:00-24:00 óra között üzemelnek. A webáruházban megrendelt áru a kiválasztott csomagautomatához érkezése általában 2-5 munkanap. A terminálba érkezésről a Foxpost rendszer SMS és/vagy e-mail üzenetet küld a nyitókóddal. A terminálban csak kártyás fizetésre van lehetőség. Amennyiben a terminál fizetőrendszere nem üzemel az ÁSZF 3.5.1-pontjának - Sikertelen csomagautomatás fizetés – pontja szerint kell eljárni. A csomagponton a csomagszolgáltató az érkeztetett rendeléseket 3 munkanapig tárolja.

3.7.5. Postai (ajánlott) levél szállítás

  Szolgáltató ebben az esetben Felhasználónak a Magyar Posta szolgáltatásain keresztül postai "ajánlott" levélként küldi meg Felhasználó számára a terméket. Ez a szolgáltatás a Magyar Posta szabályai szerint - de csak 500g-ot nem meghaladó, valamint 15000,- forint összérték alatti rendeléseknél - vehető igénybe. Kérjük NE válassza ezt a szállítási módot TÖRÉKENY termék rendelése esetén mert a szolgáltatás nem tartalmaz biztosítást a tartalomra. Amennyiben szállítás közben sérül valamelyik termék azt nem áll módunkban pótolni. A postai úton rendelt termékek csak a vevő felelösségére adhatók fel! Ezzel a szállítási móddal csak bizonyos termékek rendelhetőek.

3.8. Szállítási költségek

  A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre [link] kattintva ("Szállítás" fül) tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

3.9. Szállítási határidő

  A megrendelés kiszállításának határideje 3-6 munkanap. Amennyiben a szolgáltató a megrendelést nem tudja a megjelölt határidőn belül teljesíteni írásban (E-mail) vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és tájékoztatja a szállítás várható időpontjáról. Figyelem, a PickPackPontra vagy Foxpost terminálba kért szállítás esetén a várakozási idő, esetenként 2-3 munkanappal is hosszabbodhat. Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
  A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
  A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

3.10. Személyes átvétel

  Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató alább megjelölt átvételi pontjain. Az átvevő pontok nem a szolgáltató saját üzletei, így csak a megrendelt termékek vehetőek át, további választásra/válogatásra nincs lehetőség. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben (Státuszértesítő "Átvételre vár" jelzéssel) értesíti a Felhasználót. Az átvevőpontra érkeztetett csomagok a kiértesítés napjától számolva 10 munkanapig vehetőek át. 10 munkanap után a rendelést töröljük és a csomagot elszállítjuk. A személyes átvételre a Felhasználó által kiválasztott átvételi pontokon az alább megjelölt időpontokban lehetséges azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető:

 1. 1138 Budapest, Balzsam utca 1.- Pedaloman Kerékpárbolt

  Szerda - Péntek: 12:00 - 20:00
  Szombat - Vasárnap: 9:00 - 17:00
 2. 1139 Budapest, Petneházy utca 56. – Villamossági szaküzlet

  Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00

 

4. Elállási jog

  4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

    Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

   

  Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  a) terméknek,

  b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

  c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

  d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

   

    Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

    Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

    A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

    Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

    Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

    Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

    Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére ( 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42 ) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

    A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

    Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

    A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

    Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   

  4.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

  1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

  2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tusfürdő, kozmetikai termékek);

  3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   

  5. Szavatosság

   5.1. Kellékszavatosság

     Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
     Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
     Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

     Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

     Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

     Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

     A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

     Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

   5.2. Termékszavatosság

     A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 1.13. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
     Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
     Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

     Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

     Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

     Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

     A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

     A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   5.3. Jótállás

     Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

   5.4. Szavatossági igények érvényesítése

     Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

   Név: Don't Panic Kft.
   Cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42
   E-mail: info@aromabolt.hu

    

   6. Jogérvényesítési lehetőségek

    6.1. Panaszügyintézés helye, idelje, módja

      Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

    Levelezési cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42
    E-mail cím: info@aromabolt.hu
    Telefonszám: +36-30/9611-798

     

      Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

      Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
      Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

    Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

      A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
      Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

    A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

     

     6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

       Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

      

     1. - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

     2. - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

     3. - Budapesti Békéltető Testület
        Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
        Telefon: 06-1-488-2131
        Fax: 06-1-488-2186
        E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

     4. - Bírósági eljárás kezdeményezése.

      

       Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

     7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

       Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

      

     8. Tulajdonjog Fenntartása

     A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

      

     9. Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége

     Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.06.13


     Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el - Letöltés -

      

     www.aromabolt.hu

     Don't Panic Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.aromabolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

     Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

      

     1. Definíciók

     a. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

     b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

     c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

     d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

     e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

     f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

     g. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

     h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

     i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

     j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

     k. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

     l. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

     m. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

     n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

      

      

      

     2. Az adatkezelés célja

     A személyes adat kizárólag 

     o meghatározott célból,

     o jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető;

      

     - Az adatkezelésnek minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényi előírásoknak. A Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

        Például az adatkezelés célja a következőképpen határozható meg: - A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása valamint a rendelések kiszállítása.

      

     3. Az adatkezelés jogalapja

     - a Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor;

     - a hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

     - A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;

      

      

     4. Az adatkezelő megnevezése

     Név: […]

     Székhely: […]

     Képviselő neve: […]

     Egyéni vállalkozói igazolvány száma […]

     Nyilvántartásba vételi száma: […]

     Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: […]

     Adószám: […]

     Telefonszám: […]

     E-mail: […]

     Adatvédelmi nyilvántartási száma: Folyamatban

      

     5. Az adatkezelés időtartama

     - A Felhasználó által megadott adatok kezelése a regisztráció törlésével szűnik meg.

     - A Felhasználó e-mailban info@aromabolt.hu -címen kérelmezheti a regisztrációja törlését. Törlés után az adatok vagy a regisztráció visszaállítása nem lehetséges.

      

     6. A kezelt adatok körének meghatározása

     - Technikai adatok:

     o ilyen technikai adat a Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer és más információk;

     o az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá;

     o Fontos, a technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. -> tehát személyes azonosításra alkalmatlan.

      

     - Személyes adatok:

     Regisztráció során kötelezően megadandó adatok körének meghatározása

     login név

     saját e-mail cím,

     teljes név stb.

     A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges (Pl.: szállítási cím)

      

      

     7. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

     Európai Unió irányelve alapján - mely szigorította a cookie-ra vonatkozó szabályokat – előzetes hozzájárulást kell kérni a felhasználótól ahhoz, hogy cookie-kat helyezhessen el a felhasználó számítógépén. 

      

     Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett

     - „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,

     - „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és

     „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől;

      

     A következő célokból tárolt cookie-k esetében nem szükséges az érintett előzetes hozzájárulása:

     - jelszóval védett munkamenethez használt cookie,

     - a bevásárlókosárhoz használt cookie,

     biztonságú célú cookie.

      

     - A cookie-k elhelyezése azért szükséges hogy a weboldal tevékenységek rugalmasabban működjenek. Pl.: kosárba helyezett termékek elmentése késöbbre.

      

     - az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni és blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében;

      

     A weboldalon található külső weboldalak hivatkozásai is tartalmazhatnak Cookie-t melyek adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

      

     8. Az adatokat megismerő személyek köre, Adattovábbítás, Adatfeldolgozás

     Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (futár)

     Az adatfeldolgozást a Szolgáltató maga végzi, harmadik félnek nem adja ki Kivétel a Csomagküldő szolgáltatáshoz elengedhetetlen adatok a kiszállítások sikeressége érdekében.

     Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

     ADATFELDOLGOZÓ ADATAI: (Szolgáltató)

     Név: Don't Panic Kft.

     Székhely: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42

     Képviselő neve: Dániel Ditta

     Nyilvántartásba vételi száma: 01-09-918150

     Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

     Adószám: 14751390-2-41

     Telefonszám: +36-30/9611-798

     E-mail: info@aromabolt.hu

     A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

     - Adattovábbítás: Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

     Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

     Az adattovábbítás célja lehet online fizetés lebonyolítása, csomagszállítási szolgáltatások igénybevétele.

      

      

     9. Adatbiztonság

     - A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

     - A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

      

      

     10. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

     - Tájékoztatáshoz való jog:

       A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
       Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

     Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
     Levelezési cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42
     E-mail: info@aromabolt.hu
     A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

       A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

     - Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

     a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
     b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
     c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

      

     Szolgáltató köteles a tiltakozást:

     a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,
     b. döntést hozni, és
     c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

      

     Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

     Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

     Jogorvoslati lehetőségek:
     1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
     2. panasszal a NAIH- hoz fordulhat

      

     Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
     Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
     Telefon: +36 -1-391-1400
     Fax: +36-1-391-1410
     E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

      

     11. E-mail címek felhasználása

      A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, rendeléssel kapcsolatos státusz értesítőket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

     A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

     Az e-mail címek kezelése elsősorban
     - a Felhasználó azonosítását,
     - a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

       A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről a Felhasználót tájékoztatja az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. A Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításokról.

      

     12. Hírlevél

       A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

     - hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

     - a regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet;

     - ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul

       Nem minősűl hírlevélnek a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges E-mailok, vásárlással kapcsolatos tájékoztató, státusz értesítők, vásárlás utáni követő levél.

      

     13. Egyéb rendelkezések

     Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

     14. A tájékoztató hatályba lépése

     Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2014.06.13

     Fizetés előreutalással
     Az előreutalásos fizetésnél kérjük ezt a bankszámlaszámot használja:

     Don't Panic Kft. - 11600006-00000000-57618177

     Az utalás megjegyzés vagy közlemény rovatában kérjük adja meg a redelés sorszámát! (A rendelés számát megtalálja a vásárlás után
     kapott levélben.)
     Az átutalásról nem kell bizonylatot küldenie. A csomag(ok) feladása csak a pénz beérkezéséről kapott automata visszaigazolás után indul.
     Az utalás megérkezéséig rendszerünk automata figyelmeztetőket küld 2 naponta. Amennyiben a rendelés ellenértéke nem érkezik meg a
     rendeléstől számított 5 munkanapon belül, úgy a rendelést töröljük a rendszerből. (csak a ki nem fizetett rendelés törlődik)
     Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
     Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal. Az áru csak sértetlen állapotban kerülhet visszaküldésre.
     Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.
     A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
     Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
     Személyes termék átvétel
     A vásárlásnál megadott személyes átvételi pontokon lehet a termékeket átvenni. Az átvételi pontokon nincs készlet így további válogatásra/vásárlásra nincs lehetőség. Az átvételi pontokon kihelyezett csomag(ok) a megrendelő neve alapján kérhető. A termékek átvételére az első kiértesítéstől számított 10 munkanap áll rendelkezésre. Az átvételi értesítőt rendszerünk 5 naponta ismételten kiküldi.
     Webáruház készítés